Welsh Language Tutor
Da nin chwilio am diwtoriaid Cymraeg ar gyfer yr ystafell ddosbarth yma yn y Ganolfan a chynal dosbarthiadau ar-lein. Cymwysterau yn yr iaith gymraeg yn ffafriol ond nid yw’n angenrheidiol. Y gallu i siarad Cymraeg i lefel uchel yn hanfodol. Rhaid i’r tiwtor fod hefo profiad dysgu a brwdfrydedd i ddysgu yr iaith.Mae angen tiwtoriaid arnom ar gyfer –
• Dosbarthiadau wythnosol (cychwyn ym mis Medi)
• Cyrsiau byr (5-10 Wythnos)
• Cwrs Undydd (3-4 y flwyddyn)

Gwybodaeth am y gwahanol lefelau.

Lefel / Level Addas i / Suitable for: Llyfr / Book: Day, time
Level 1 (Beginners) Cyflwyniad hwyliog a gafaelgar i’r iaith a diwylliant Cymraeg, wedi’i anelu at ddechreuwyr neu’r rhai sydd wedi dysgu ychydig bach o Gymraeg ond sydd am ddechrau o’r dechrau eto. Bydd y tiwtor yn paratoi ac yn dosbarthu deunyddiau dysgu. Nos Lun am 6.00-7.30pm

7.30-9.00pm

Level 2

Pobl sydd wedi astudio Cymraeg am flwyddyn mewn dosbarthiadau diweddar neu sydd â TGAU ail iaith rhydlyd. Fe ddylech chi allu dweud beth rydych chi’n mwynhau ei wneud e.e.‘dw i’n hoffi mynd i’r sinema’ a dweud be wnaethoch ar y penwythnos e.g. “es i i’r dafarn nos Sadwrn”.

Bydd y tiwtor yn paratoi ac yn dosbarthu deunyddiau dysgu. Nos Lun

6.00-7.30yh

7.30-9.00yh

Lefel 3 Yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cwblhau Lefel 2. Mi fyddwn yn dilyn y Cwrs Sylfaen newydd.  Addas ar gyfer rheini sydd wedi cwblhau Lefel 2 eleni.

Cwrs Sylfaen – Newydd

 

 

 

Nos Fawrth

6.00-7.30yh

Lefel 4

Yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cwblhau Lefel 3.  Byddwn yn dilyn Cwrs Canolradd newydd gan WJEC, byddwn yn treulio llawer o’n hamser yn ymarfer siarad a gwrando ar eraill i ddatblygu hyder pawb yn y maes hwn.

Nos Iau

7.00-8.30yh

Level 5

I bobl sydd wedi cwblhau’r lefelau blaenorol neu gymhwyster cyfwerth.  Bydd cyfle i chi ymarfer sgwrsio, rhoi cyflwyniadau a gwrando ar bobl eraill yn gwneud yr un fath. Mi fyddwn ni hefyd yn darllen llyfr i ddysgwyr er mwyn dysgu mwy o eirfa. Ni fydd ‘gwersi gramadeg’ ond byddwn ni’n dysgu mwy am ramadeg y Gymraeg fel bo’r angen.

Bydd y tiwtor yn paratoi’r adnoddau. Bydd rhaid i chi brynu llyfr darllen. Nos Iau

7.00-8.30yh