The London Welsh Centre Celebrates

Saint Dwynwen's Day 

Canolfan Cymry Llundain yn dathlu

Dydd Santes Dwynwen

Our super talented staff have all rolled up their creative sleeves to wish you all a happy Saint Dwynwen's Day.
We love our community and we miss you all very much. We look forward to giving you you all a massive cwtch when it is safe to do so.
Mae ein staff amryddawn i gyd wedi torchi eu llewys creadigol i ddymuno Dydd Santes Dwynwen hapus i chi i gyd.
Rydyn ni'n caru ein cymuned ac yn methu chi gyd yn fawr iawn. Rydym yn edrych ymlaen at roi cwtch enfawr i chi i gyd pan y bydd hi'n ddiogel.
Share the love and donate to the Centre so we can continue to support our community. 
Donate to the Centre: www.londonwelsh.org/donate/