IMG_5679

 

Sefydlwyd y “Cylch Siarad” yng Nghanolfan Cymry Llundain yn 2010 ac eleni mae’n mynd o nerth i nerth. Yn ogystal, mae cynlluniau mawr ar y gweill i gryfhau ac ehangu’r cylch yn y dyfodol.

Beth yw’r Cylch Siarad? Mae’r Cylch Siarad yn cael ei gynnal bob nos Iau yn y bar ar ôl y dosbarthiadau Cymraeg ac mae’n rhoi cyfle ardderchog i ddysgwyr o bob safon i ddefnyddio’r iaith mewn amgylchedd cyfeillgar, agored a chroesawgar. Mae siaradwyr o bob lefel yn dod, gan gynnwys dechreuwyr, pobl sy’n gloywi eu hiaith a phobl sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.

Bydd croeso mawr i bawb sydd eisiau siarad yn Gymraeg am awr neu ddwy. Yn arbennig mae angen pobl sy’n siarad Cymraeg yn dda i helpu’r rhai ohonon ni sy’n dysgu’r iaith o hyd. Mae’r noson yn dechrau am 7.30 yn y bar ac mae’r rheolau yn syml: Cymraeg yn gyntaf! Yn ogystal a’r cylch, os bydd diddordeb, byddwn ni’n trefnu gweithgareddau eraill i ddysgwyr, gan gynnwys clwb llyfrau, dadleuon, areithiau am themâu arbennig ac yn y blaen. Bydd rhywbeth i bawb!

Ymunwch a ni ar Grwps Gwgl trwy anfon ebost i cylchsiarad+subscribe@googlegroups.com

Anfonwch ebost i Richard Williams os ydach chi eisiau manylion pellach neu os ydach chi’n gallu helpu mewn unrhyw ffordd.