Dawns 100 • Dance 100

Dawns 100 • Dance 100

Cerdd gan Ifor Ap Glyn • A Poem by Ifor Ap Glyn

 

Mae’n anrhydedd mawr i ni dderbyn y gerdd hon i nodi canmlwyddiant ‘Cymdeithas Cymry Llundain’. Diolch o galon i Ifor Ap Glyn am nodi pob cam o’r siwrna.

We are honoured and humbled to receive this poem to mark the centenary of ‘The London Welsh Association’. Thank you to the brilliant Ifor Ap Glyn for capturing every step of the journey.