London Welsh Centre

London Welsh Centre

Hamdden a Chwaraeon

pool

Er bod Canolfan Cymry Llundain yn gartref i nifer o weithgareddau yn ymwneud â’r celfyddydau, mae’r calendr hefyd yn cynnwys Helfa Drysor flynyddol mewn ceir a chystadleuaeth ‘Pwl’. Mae’r ‘Fforwm’ wedi trefnu ymweliadau â chlwb Chymdeithas Tenis Lloegr yn Wimbledon; taith swyddogol arbennig o amgylch Highbury, cartref clwb pêl droed Arsenal; ac ymweliad â’r ‘London Eye’. Mae ymweliadau amrywiol eraill bob amser dan ystyriaeth. Mae cyfle hefyd i aelodau fwynhau gweithgareddau atodol y grwpiau mewnol megis golff a rygbi.

 

View this page in English


 

Beth Sy'mlaen...

Hydref

lw Dydd llun 26: Extraordinary General Meeting

lw Dydd Sadwrn 31: Young Welsh Singer of the Year Competition


Digwyddiadau Yma

 

Grwpiau mewnol

Dydd Mawrth : Coral Cymry Llundain

Dydd Mercher : Côr Meibion Gwalia

Dydd Iau : Côr Meibion Cymry Llundain

Dosbarthiadau Cymraeg (dysgwyr).

 

lw

Thank you for visiting The London Welsh Centre.
The London Welsh Centre