London Welsh Centre

London Welsh Centre

Aelodaeth

Mae’n hawdd ymuno!

London Welsh Centre

Anfonwch e-bost i fynegi diddordeb yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn a byddwn yn cysylltu â chi ar unwaith. Mae amryw fath o aelodaeth ar gael – e.e. tref neu wledig; myfyriwr/henoed, teulu

Mae croeso arbennig i fyfyrwyr – fel aelod o’r Ganolfan byddwch yn cwrdd ag eraill â diddordebau cyffelyb

- Tâl aelodaeth unigol gyflawn am flwyddyn yw £35

- Mae’r cyfnod aelodaeth yn parhau o Fedi’r 1af tan y 31ain o Awst y flwyddyn ddilynol.

- Cynigir gostyngiad cymesur i aelodau newydd sy’n ymuno yn ystod y flwyddyn.

- Mae tâl aelodaeth yn cynnwys hawl i dderbyn 4 rhifyn y flwyddyn o ‘Cylchgrawn Cymry Llundain’ ac eitemau o newyddion mewn cylchlythyrau

Ymaelodwch â’r Ganolfan er mwyn dylanwadu ar natur ei dyfodol.

 

View this page in English


 

Beth Sy'mlaen...

Hydref

lw Dydd llun 26: Extraordinary General Meeting

lw Dydd Sadwrn 31: Young Welsh Singer of the Year Competition


Digwyddiadau Yma

 

Grwpiau mewnol

Dydd Mawrth : Coral Cymry Llundain

Dydd Mercher : Côr Meibion Gwalia

Dydd Iau : Côr Meibion Cymry Llundain

Dosbarthiadau Cymraeg (dysgwyr).

 

lw

Thank you for visiting The London Welsh Centre.
The London Welsh Centre