London Welsh Centre

London Welsh Centre

Cyfleusterau

Mae manteision amlwg i'r sawl sy'n ymuno â Chanolfan Cymry Llundain :

London Welsh Centre

- gellir mwynhau awrgylch cysurus yn cynnwys cyntedd helaeth lle gwelir arddangosfeydd ffotograffig a hysbysiadau a lle ceir man eistedd.

- Mae yma neuadd ar gyfer cyngherddau a llwyfan a neuadd bellach lawr llawr ynghyd ag ystafelloedd pwyllgor.

- Gall aelodau ymlacio gyda’u cyfeillion yn y bar cyfforddus. Mae byrbrydau ar gael.

- Mae i’r brif neuadd lawr hyblyg sy’n ymestyn am 200 metr sgwâr ynghyd ag arwynebedd o 40 metr sgwâr ar y llwyfan sy’n addas felly ar gyfer theatr, opera a grwpiau yn ymwneud â’r celfyddydau yn ogystal â chlyweliadau, ymarferion, cynadleddau, cyfarfodydd, arddangosfeydd a chiniawa.

Gellir llogi’r neuaddau a’r ystafelloedd cyfarfod eraill pan na fydd aelodau yn eu defnyddio.

lw

Bistro

Main Hall set for concert:

lw

Seating arrangement:

lw

 

View this page in English

 

 

Beth Sy'mlaen...

Hydref

lw Dydd llun 26: Extraordinary General Meeting

lw Dydd Sadwrn 31: Young Welsh Singer of the Year Competition


Digwyddiadau Yma

 

Grwpiau mewnol

Dydd Mawrth : Coral Cymry Llundain

Dydd Mercher : Côr Meibion Gwalia

Dydd Iau : Côr Meibion Cymry Llundain

Dosbarthiadau Cymraeg (dysgwyr).

 

lw

Thank you for visiting The London Welsh Centre.
The London Welsh Centre