Sat 22nd June – Sadwrn 22ain o Fehefin
Tocynnau ar gael ar wefan y Ganolfan
£15 i oedolion / plant am ddim
6.30 yh – sesiwn plant
7.30 yh – prif sesiwn oedolion

Dewch i fwynhau noson draddodiadol Gymreig o ddawnsio a chael hwyl yng nghwmni’r Dawnswyr Talog sydd yn dod yr holl ffordd o Sir Gaerfyrddin i ddathlu penblwydd Ysgol Gymraeg Llundain yn 60 mlwydd oed.

Ers 1980, pan wnaethant gystadlu yn Eisteddfod Cenedlaethol Dyffryn Lliw, meant wedi diddanu bobl ar draws Gymru a thu hwnt. Mae’r grŵp yn cynnig rhaglen amrywiol sy’n cynnwys dawnsiau gwerin o bob cwr o Gymru; dawnsiau clocsio, traddodiadol ac ambell ddawns wreiddiol.

Bydd rywbeth at ddant pawb! Dewch a’r teulu cyfan. Noson rhy dda i’w cholli!

Come and enjoy a traditional Welsh evening of dancing and entertainment for the whole family in the company of the highly acclaimed ‘Talog Dansers’. They will be joining us all the way from Carmarthenshire to help celebrate our school’s 60th anniversary. A very special occasion indeed.

They first competed in the National Eisteddfod in 1980, and since they have been entertaining people from all over Wales and beyond. The team offers a varied programme, including folk dances from all over Wales; clog dances; traditional dances and some original dances.

There is something to suit everyone! Bring the whole family. One evening definitely not to be missed!

Click HERE to book your tickets

Book now