Cyfle i glywed perfformiadau gan rhai o artistiaid cymraeg mwyaf cyffrous Llundain.

A night of welsh pop and folk music at the London Welsh Centre/Canolfan Cymry Llundain with the amazing @Thallo and Glain Rhys.

Yr artistiaid fydd….

Glain Rhys

Mae Glain Rhys wedi tyfu fyny yn y Bala, gyda pherfformio a chanu yn agos iawn at ei chalon. Aeth Glain ymlaen i astudio BA Perfformio yng Nghaerdydd ac mae hi erbyn hyn wedi graddio gyda MA mewn Theatr Gerdd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ble chwaraeodd hi ran Esmeralda yn The Hunchback of Notre Dame. Fe wnaeth Glain ryddhau ei halbwm gyntaf, ‘Atgof Prin’, yn Haf 2018. Mae’r band yng nghanol sgwennu eu hail albym, ac yn gobeithio mynd i’r stiwdio yn y flwyddyn newydd.

Thallo

Prosiect cantores a chyfansoddwraig Elin Edwards yw Thallo. Clywir gwraidd o arddull gwerin, jazz, pop ac electronig, sydd gyda chydweithrediad a chyfeiliant nefol y band. Gyda chaneuon yn y Gymraeg a Saesneg, mae sain mynegiannol, cyfoethog Thallo, yn cael ei blethu’n ofalus rhwng y llais a’r offerynnau mewn trefniannau cymleth. Mae ei chyfansoddiadau yn clymu hen chwedlau Cymreig gyda geiriau personol a barddonol. Adroddir straeon godidog yn ei chaneuon drwy alawon hardd, gan lwyddo i greu profiad hollol unigryw. Cafodd sengl ‘I Dy Boced​‘ ei rhyddhau ym mis Ebrill ac mae’r gân wedi sefydlu Thallo fel “un o artistiaid mwyaf cyffrous Cymru” yn ôl PYST.

Cyflwynydd BBC Radio Wales, Adam Walton, “This has reduced me to a wet puddle of hyperbole…absolutely outstanding.”

Cyflwynydd BBC Radio Cymru a Radio 1, Huw Stephens, ar berfformiad Thallo, “Maen nhw’n anhygoel. Fe wnes i fwynhau eu set yn fawr.”

Categories: Events