One Day Welsh Course / Cwrs Dysgu Cymraeg Undydd

22/06/19

The One Day consists of a full day of Welsh language lessons, in a friendly atmosphere with experienced tutors.  The day caters for all levels, from beginners to fluent speakers looking for an opportunity to practise their conversation skills and widen their creative skills.
Mae’r Cwrs Undydd yn cynnwys diwrnod cyfan o wersi Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar dan arweiniad tiwtor profiadol. Darperir gwersi ar gyfer ystod o ddysgwyr, o’r sawl sy’n dechrau dysgu i siaradwyr mwy profiadol.

Click here for more information

To book tickets, click on the appropriate level below:

Beginners

Intermediate

Advanced