One Day Welsh Course

Posted on Posted in London Welsh Centre News

9.30am – 4.00pm Saturday 1 July

The One Day consists of a full day of Welsh language lessons, in a friendly atmosphere with experienced tutors.  The day caters for all levels, from beginners to fluent speakers looking for an opportunity to practise their conversation skills and widen their creative skills.

 

9.30am – 4.00pm Dydd Sadwrn 1 Gorffennaf

Mae’r Cwrs Undydd yn cynnwys diwrnod cyfan o wersi Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar dan arweiniad tiwtor profiadol. Darperir gwersi ar gyfer ystod o ddysgwyr, o’r sawl sy’n dechrau dysgu i siaradwyr mwy profiadol.

For more information CLICK HERE