We are recruiting!

Posted on Posted in London Welsh Centre News
Centre Administrator / Gweinyddwr

Applications are invited for the position of Centre Administrator (on a Full or Part time basis).

The successful applicant will have strong relevant experience within an administrative, office or PA role and excellent organisational, communication, and interpersonal skills.

This is an exciting opportunity to join our enthusiastic team and to help us in our mission to provide excellent customer service to all who use the Centre.

Salary: £21,000-£24,000 pro rata, dependent on experience

Closing Date: 09/06/17

Closing Time: 17:00

Hours: Full time or Part time

Probationary period of 6 months

Completed application forms must be received by 17:00 on Friday, 9 June 2017.

 

 

Gwahoddir ceisiadau am swydd y Gweinyddwr (Llawn neu Rhan amser).

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad cryf o fewn y maes gweinyddol, ynghyd a sgiliau rhagorol mewn trefnu a chyfathrebu, a sgiliau rhyngbersonol.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â’n tîm brwdfrydig ac i’n helpu ni yn ein cenhadaeth i ddarparu gwasanaeth rhagorol i bawb sy’n defnyddio’r Ganolfan.

Cyflog: £21,000-£24,000 pro rata, yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 09/06/17

Amser Cau: 17:00

Oriau: Llawn amser neu Rhan amser

Cyfnod prawf o 6 mis 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 9 Mehefin 2017.

…………………

Further details and Application Form below / Mae manylion pellach a Ffurflen Gais isod:

Job Description – Administrator

Swydd Ddisgrifiad – Gweinyddwr

LWC Application Form (Click on/Dewiswch ‘Save as’)

 

Email/E-bost: ceri@londonwelsh.org 

neu

Post: Ceri Wyn, London Welsh Centre, 157-163 Grays Inn Road, London WC1X 8UE.

 

An appreciation and understanding of Welsh culture is essential, a working ability of the Welsh language is desired but not essential.