Join us for an afternoon of live music, choirs and Cawl (Lobscows). We’ll be celebrating all things Welsh here at the Centre in honor of St David.
Book Here 

Ymunwch â ni am brynhawn o gerddoriaeth fyw, corau a chawl (Lobscows). Byddwn yn dathlu ein cymreictod yma yn y Ganolfan i anrhydeddu ein nawddsant, Dewi Sant.

Archewch Yma