Categorized | London Welsh Centre News

Bilingualism at the Centre

Mae Canolfan Cymry Llundain yn ymroi i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i’n haelodau, cwsmeriaid ac ymwelwyr, ble fo hynny yn ymarferol bosib. Rydym wrthi yn ceisio datblygu gwefan ddwyieithog. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio ‘Google Translate’ a deallwn  nad yw hyn bob amser yn cynhyrchu cyfieithiadau cywir. Ymddiheuriwn am hyn. Byddwch amyneddgar gyda ni os gwelwch yn dda!

Cofiwch y gallwch ysgrifennu atom yn y Ganolfan yn Gymraeg neu yn Saesneg.

The London Welsh Centre is committed to providing a bilingual service to our members, customers and visitors, where it is practically possible to do so. We are in the process of creating a bilingual website. At present, we are using ‘Google Translate’ and we appreciate that it does not always produce accurate translations. We apologise for this. Please be patient with us!

Remember you can write to us at the Centre in either English or Welsh.

Comments are closed.

Social Media Icons

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

What's On at the Centre

Sign up for the London Welsh Centre weekly email newsletter

Fill in the form below to receive the Centre's weekly email newsletter for a free trial period of three months. Become a member to receive the emails all year round.
* = required field