Blas O Gymru / A Taste Of Wales

 

Rydym yn gweini amryw o fwyd a diod cymraeg o Gymry i ddod a blas o adra i chi yma yn y ddinas!

We serve a verity of food and drink all sourced from Wales, to bring you a taste of home to the city!

 

 

SoupWrexham LargerBrecon Gin

 

 

 

Diodydd Cymraeg / Welsh Drinks

Bwyd Cymraeg / Welsh Food